Jiaxing Jasen Imp & Exp Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $89,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

mainCategories

Neck ties
Pocket Square/Handkercheifs
Bow Ties
Tie Bow Tie Set
3,00 US$ - 4,20 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 4,20 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 4,20 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 4,20 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 4,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 4,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 4,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 3,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
6,50 US$ - 11,50 US$/Bộ
50 Bộ(Min. Order)

 

 

SILK

 

PRINTING

 

NECK TIES

Sky Sheng
Loading
Ann Hu
Loading
Amy Bo
Loading
Alice
Loading
Allen
Loading
steven
Loading